Thông tin - eLib CVCT3

CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH

Đây là cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức, bố trí mặt bằng để thi công một công trình xây dựng. Ngoài ra nó còn thông tin cho người đọc những tiến bộ kĩ thuật về thi công xây dựng, tổ chức khoa học lao động, lập kế hoạch tiến độ thi công…, và những vấn đề đặt ra hàng ngày trên công trường của một người chỉ huy thi công.

Đọc tiếp »