Thư viện điện tử CVCT3

Tầng 6, Khu giảng đường A, Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III
Địa chỉ: 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
Điện thoại: (028) 38605088 – Hotline: 0961 194 586 (Zalo)