Thư viện điện tử trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III

(Hướng dẫn) Hãy bấm chọn vào mục Tài liệu bạn quan tâm (Cao đẳng, Trung cấp, Dùng chung) bên dưới đây và tiếp tục chọn vào chuyên ngành để xem danh mục các tài liệu.

Bấm vào tên tài liệu bạn sẽ mở ra mô tả chi tiết, bấm vào icon 📥 để mở xem tài liệu online.

Trong mỗi chuyên ngành đều có khung Search , bạn có thể tìm kiếm tài liệu theo từ khóa bạn quan tâm nhé…

 • Tài liệu Hệ Cao Đẳng
  • Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
  • Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)
  • Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ
  • Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ
  • Chuyên ngành Quản trị mạng
  • Chuyên ngành Điện Công nghiệp
  • Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)
  • Chuyên ngành Công nghệ ô tô
 • Tài liệu Hệ Trung Cấp
  • Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ
  • Chuyên ngành Hàn
  • Chuyên ngành Thiết kế Web
  • Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ
  • Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng)
  • Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
  • Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
  • Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)
  • Chuyên ngành Công nghệ ô tô
 • Tài liệu Dùng Chung
  • Môn học Chính trị
  • Môn học Pháp luật
  • Môn học Ngoại ngữ (Anh văn)
  • Môn học Giáo dục thể chất
  • Môn học Tin học
  • Môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh