Bài giảng cung cấp cho sinh viên tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng Network Simulator, cách thức cài đặt và sử dụng Network Simulator, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết về các đối tượng cơ bản như : Nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm, liên kết,…nhằm giúp cho học viên làm chủ được hệ mô phỏng này. Nội dung của bài giảng bao gồm 11 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng