Giáo trinh môn học Điện dân dụng và công nghiệp – Tác giả Vũ Văn Tẩm, NXB giáo dục là tài liệu tham khảo phù hợp cho học sinh trình độ Trung cấp chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Điện lạnh …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí