Giáo trình Vẽ, thiết kế sơ đồ hệ thống mạng cung cấp cho người học những kiến thức như: Phần mềm MS Office Visio 2016; Sử dụng Viso; Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Visiol; Thiết kế sơ đồ hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng