Giáo trình Vẽ kỹ thuật – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Giáo trình Vẽ kỹ thuật với mục tiêu chính là Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu và vẽ quy ước; Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô