Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí – Trường Đại học GTVT  Là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Cơ khí Điện lạnh, điện công nghiệp…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)