Giáo trình Vẽ Autocad do Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ ô tô tham khảo thêm.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô