Giáo trình Vật liệu học – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Giáo trình Vật liệu học Vẽ và giải thích được: giản đồ nhôm – silic; giản đồ sắt – các bon; Trình bày được đặc điểm, phân loại và ký hiệu các loại hợp kim nhôm, gang và nhận dạng các loại hợp kim nhôm, gang và thép; Trình bày được công dụng, tính chất, phân loại dầu, mỡ bôi trơn, nước làm mát, của xăng, dầu diesel dùng trên ô tô…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô