Giáo trình Vật liệu cơ khí – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình Vật liệu cơ khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc và cơ tính của vật liệu; Nhiệt luyện; Vật liệu kim loại; Hợp kim màu và phi kim. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)