Giáo trình biên soạn nhằm nhằm hướng đến cho sinh viên ngành kế toán có thể ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết những phân hệ kế toán trong chuyên ngành nhanh chóng và hiệu quả. Nội dung của giáo trình gồm có 3 phần như: Bài mở đầu; Cơ sở dữ liệu; Ứng dụng kế toán trên phần mềm kế toán MISA.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp