Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L~10D – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L~10D cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội quy và những quy định khi thực tập tại xưởng máy công cụ; Khái niệm cơ bản về nghề cắt gọt kim loại; Vận hành và bảo dưỡng máy tiện vạn năng; Dao tiện ngoài – Mài dao tiện ngoài; Tiện trụ trơn ngắn; Tiện mặt đầu và khoan lỗ tâm;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)