Giáo trình Tiện ren – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. ) Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về ren tam giác; Dao tiện ren tam giác – Mài dao tiện ren; Tiện ren tam giác ngoài; Tiện ren tam giác trong.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)