Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình phay CNC trên trục phân độ, gia công phay CNC trên trục phân độ, lập trình phay trên trục thứ 3 máy tiện CNC, gia công phay trên trục thứ 3 máy tiện CNC. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)