Giáo trình Tiện Phay CNC nâng cao – Trường Cao đẳng nghề ĐăkLăk biên soạn. Giáo trình Tiện Phay CNC nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế trên phần mềm Topsolid 2011; Gia công phay CNC bằng phần mềm Topsolid 2011; Gia công tiện CNC bằng phần mềm Topsolid 2011

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)