Giáo trình Tiện, phay CNC cơ bản – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình Tiện, phay CNC cơ bản gồm có 21 bài với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về kỹ thuật CNC; các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển của máy CNC; cấu tạo chung của máy tiện CNC và công tác bảo quản bảo dưỡng máy; đặc điểm đặc trưng của máy tiện CNC; trang bị đồ gá trên máy tiện CNC; ngôn ngữ lập trình và hình thức tổ chức lập trình;…Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)