Giáo trình Tiện côn- Trường Cao đẳng nghề ĐăkLăk biên soạn. Giáo trình Tiện côn cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về mặt côn; Tiện côn bằng dao rộng lưỡi; Tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc; Tiện côn bằng cách xê dịch ngang ụ động; Phương pháp tiện côn bằng thước côn. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)