Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt, tiện lỗ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai biên soạn. Giáo trình Tiện cắt rãnh, cắt đứt, tiện lỗ cung cấp cho người học những kiến thức như: Dao tiện rãnh, dao cắt đứt – Mài dao tiện rãnh, dao cắt đứt; Tiện rãnh; Tiện cắt đứt; Mũi khoan, mài mũi khoan; Khoan lỗ trên máy tiện; Dao tiện lỗ, mài dao tiện lỗ; Tiện lỗ suốt;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)