Giáo trình Thống kê doanh nghiệp, trình độ Trung cấp – Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn là tài liệu hữu ích cho các bạn HSSV chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kinh doanh vận tải đường bộ …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ