Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn. Mục tiêu của Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh là Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trên ô tô; Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và phanh dẫn động khí nén trên ôtô; Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận (dẫn động phanh và cơ cấu phanh bánh xe) của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và phanh hơi …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô