Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ – Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu biên soạn. Nội dung của giáo trình gồm các nội dung: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel dùng bơm cao áp tập trung PE; Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel dùng bơm cao áp phân phối VE;Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp và vòi phun kết hợp; Sửa chữa và bảo dưỡng bơm thấp áp.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô