Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng động cơ ô tô – Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu biên soạn. Đây là tài liệu cho các bạn sinh viên tham khảo về các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa: nắp máy, thân máy, xi lanh, các te, pit tong, chốt pittong, xéc măng, thanh truyền, trục khuỷu…

 

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô