Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường Cao đẳng Công nghiệp và thương mại biên soạn. Giáo trình giúp người học có thể trình bày được các các thông số hình học của dao bào mặt phẳng; Trình bày được các các thông số hình học của dao phay mặt phẳng; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay mặt phẳng; Mài được dao bào mặt phẳng đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, đúng góc độ, đúng yêu cầu.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)