Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng cung cấp cho người học những kiến thức như: Vận hành và bảo dưỡng máy phay; dao bào phẳng – mài dao bào; các dao phay mặt phẳng; gia công mặt phẳng ngang; gia công mặt phẳng song song và vuông góc;…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)