Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng – Trường cao đẳng cộng đồng Lào cai biên soạn. ) Giáo trình Phay, bào mặt phẳng bậc cung cấp cho người học những kiến thức như: Dao bào xén, mài dao bào; các loại dao phay mặt bậc; phay, bào mặt phẳng bậc. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)