Giáo trình Nguyên lý kế toán – Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn. Đây là tài liệu rất hữu ích cho các bạn HSSV chuyên ngành Kế toán tham khảo thêm

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp