Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số chứng từ thanh toán phổ biến trong du lịch; tỷ giá hối đoái; thanh toán trong du lịch;…Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp