Việc sử dụng tốt phương tiện thi công cơ giới có ý nghĩa rất to lớn. Do đó, người thợ sửa chữa không chỉ nắm vững cấu tạo, đặc tính kỹ thuật của máy xúc mà còn phải nắm vững quy trình thao tác lái máy thành thạo, để chuẩn đoán và thử máy trước và sau sửa chữa. Giáo trình được biên soạn dựa vào chương trình dạy nghề sửa chữa máy xây dựng trình độ cao đẳng nghề. Giáo trình này nhằm giới thiệu cơ bản có hệ thống về quy trình thao tác lái máy cơ bản.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ