Giáo trình mô đun Phân tích hoạt động kinh doanh – Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn, đây là tài liệu rất hữu ích cho các bạn HSSV chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh vận tải đường bộ …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ