Giáo trình Máy cắt và điều khiển theo chương trình số – Trường Cao đẳng Công nghiệp và thương mại biên soạn. Giáo trình Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số giúp cho các bạn có kiến thức về các chuyển động học trong ngành cơ khí chế tạo, từ đó xác định được phương pháp tạo hình, chuyển động tạo hình, hình thành sơ đồ kết cấu động học của máy

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)