Giáo trình Mạng máy tính được trường CĐ Cơ Điện Hà Nội biên soạn gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 – Tổng quan mạng máy tính; Chương 2 – Mô hình OSI; Chương 3 – Tô pô mạng; Chương 4 – Cáp mạng và vật tải truyền; Chương 5 – Giao thức TCP/IP.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng