Giáo trình Mạng máy tính căn bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về mạng máy tính; Các thiết bị mạng; Khảo sát hiện trạng và lập dự án; Thi công lắp đặt; Chia sẻ và khai thác tài nguyên;…Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng