Giáo trình Lốp và bánh xe – Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội biên soạn. Mục tiêu của Giáo trình Lốp và bánh xe là Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, phân loại lốp xe, vành bánh xe và moay ơ bánh xe. Giải thích được các kích thước hình học và ký hiệu trên lốp xe. Trình bày được khái niệm và đặc điểm của các yếu tố góc đặt bánh xe. Trình bày được các phương pháp đo và điều chỉnh góc đặt bánh xe. Trình bày được các hư hỏng thường gặp của bánh xe, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô