Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần cơ bản của máy tính; Qui trình lắp ráp; Thiết lập CMOS; Kỹ thuật phân vùng ổ đĩa cứng; Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển; Cài đặt các phần mềm ứng dụng; Sao lưu phục hồi hệ thống;…Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Quản trị mạng