Giáo trình Kỹ thuật nguội cơ bản – Trường Đại học công nghiệp Hà Nội, NXB Lao động Xã hội  Là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, điện lạnh, công nghệ ô tô …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Hàn, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh), Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ