Giáo trình Kỹ thuật kiểm định, chuẩn đoán ô tô – Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II biên soạn. Công tác kiểm định và chẩn đoán hư hỏng kỹ thuật xe có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay. Công tác này có ý nghĩa trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản xe, góp phần nâng cao chất lượng an toàn khi xe lưu thông trên đường đồng thời rút ngắn thời gian khác phục những hư hỏng kỹ thuật xảy ra trên ô tô. Tài liệu được biên soạn cho sinh viên theo học ngành công nghệ ô tô.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô