Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động – Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện lạnh, điện công nghiệp, cơ khí…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Hàn, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh), Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ