Tài liệu tham khảo Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh – Tác giả Trần Văn Lịch, NXB Hà Nội phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện lạnh, điện công nghiệp …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Điện Công nghiệp, Chuyên ngành Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển ĐCN và Dân dụng), Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)