Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh – Tác giả Trần Văn Lịch, NXB Hà Nội Là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện lạnh …

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, Chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)