Giáo trình Khái quát về kỹ thuật viên đồng sơn và an toàn lao động – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt biên soạn.  Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên ngành công nghệ ô tô trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tham khảo thêm

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô