Giáo trình Kế toán xây dựng – Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn. Đây là tài liệu rất hữu ích cho các bạn HSSV chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tham khảo thêm

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp