Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp phần 2 trình bày các nội dung: kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán các loại thuế, phí, lệ phí khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp