Giáo trình Kế toán nhà hàng – khách sạn, dành cho chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, do Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn. Đây là tài liệu rất hữu ích cho các bạn HSSV chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tham khảo thêm về chuyên môn kế toán trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp