Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Thực hành ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp