Giáo trình kế toán bán hàng – Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn là tài liệu tham khảo phù hợp cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán…

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vận tải đường bộ