Giáo trình Hệ thống truyền lực – Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội biên soạn. Mục tiêu của Giáo trình Hệ thống truyền lực là Trình bày được các nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô; Giải thích được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ly hợp, hộp số MT, hộp số AT, các đăng, cầu chủ động; Sử dụng thành thạo các chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan (cẩm nang sửa chữa). Phân tích được các hiện tượng hư hỏng thường gặp, nguyên nhân, biện pháp khắc phục của các bộ phận của hệ thống truyền lực.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô