Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ đốt trong – Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội biên soạn. Nội dung của giáo trình trình bày Khái quát về hệ thống nhiên liệu động cơ; Hệ thống phun xăng; Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel; Kiểm soát khí xả. Mời các bạn cùng tham khảo!

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Công nghệ ô tô, Chuyên ngành Công nghệ ô tô