Giáo trình hàn cơ bản – Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức biên soạn. Giáo trình Hàn cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay; vận hành máy hàn điện; hàn đường trên mặt phẳng ở vị trí hàn bằng; hàn chốt; hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng; hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng.

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)