Giáo trình gia công trên máy phay CNC – Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM Là tài liệu tham khảo phù hợp cho HSSV trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Cơ khí

File Type: www
Categories: Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo), Chuyên ngành Cắt gọt kim loại (Công nghệ chế tạo)